gdpr Avocat Iasi: penal, international. Articole

gdpr Avocat Iasi: penal, civil, asigurarilor, international. Articole

gdpr

INFORMARE RGPD

Stimați clienți/ colaboratori,

Potrivit Regulamentului general privind protectia datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679, în vigoare la nivelul Uniunii Europene din 25 mai 2018, și în acord cu relația de colaborare pe care am dezvoltat-o, avem responsabilitatea de a vă informa şi a vă solicita acordul cu privire la modul în care Cabinetul individual de avocatură Gianina Vera Poroșnicu asigură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe durata desfășurării contractului încheiat între părți, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare.

Astfel, Cabinetul individual de avocatură Gianina Vera Poroșnicu poate prelucra aceste date cu caracter personal în vederea:

  • îndeplinirii obligațiilor și drepturilor ce decurg din contractul încheiat cu dumneavoastră;
  • îndeplinirii unor interese legitime în beneficiul dumneavoastră;
  • îndeplinirii tuturor sarcinilor ce deservesc interesul public, specific activităţii profesionale a avocatului;
  • informării permanente cu privire la modificările, noutățile  sau aspectele juridice ce v-ar putea fi de folos.

În acest sens, prin intermediul prevederilor Regulamentului amintit au fost extinse o serie de drepturi ale persoanelor fizice, drepturi ce pot fi exercitate în mod gratuit față de entitățile/ operatorii de date care pot prelucra datele, cum ar fi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare și ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție. Pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, http://www.dataprotection.ro/ , puteți consulta în detaliu toate chestiunile ce derivă din aplicarea Regulamentului European și puteți transmite orice mențiune sau posibilă încălcare a unuia dintre drepturile mai sus menționate.

Cabinetul individual de avocatură Gianina Vera Poroșnicu își asumă angajamentul cu privire la aplicarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor personale ale tuturor celor cu care colaborează, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra acestora.

Datele cu caracter personal sunt următoarele: nume/denumire, prenume, CNP/CIF/CUI, amprenta, ADN, vârstă, sex, etnie, rasă, orientare sexuală, politică, religioasă, stare de sănătate, adresă de domiciliu/sediu, reşedinţă, adresă de e-mail, ocupaţie, venit sau orice alt tip de date de identificare.

Clientul/colaboratorul îşi exprimă acordul pentru ca avocatul să prelucreze datele cu caracter personal ale acestuia sau ale reprezentantului legal, fie să sunt comunicate de către acesta, fie că sunt aflate în cursul desfăşurării activităţii juridice.

Clientul/colaboratorul are dreptul la rectificarea, ştergerea sau restricţionarea accesului la datele cu caracter personal, asumându-şi totodată responsabilitatea pentru consecinţele acestor acţiuni şi fără a avea repercusiuni asupra activităţii desfăşurate de avocat anterior rectificării, ştergerii sau restricţionării accesului.

Astfel, avem rugămintea să ne contactați de urgență în cazul în care constatați că datele personale, furnizate cabinetului de avocatură, au ajuns la terțe părți fiindu-vă, astfel, folosite în alte scopuri și acțiuni decât cele pentru care v-ați dat acordul prealabil, întrucât aceste din urmă fapte sunt infracțiuni grave și se impun a fi sancționate imediat.

De asemenea, dacă printr-o eroare de comunicare,  intraţi în posesia unor date cu caracter personal, fără ca dumneavoastră să fiți destinatarul respectivei corespondențe, vă revine obligația de a le distruge imediat.

Vă solicităm să ne expediaţi, fie în scris la adresa  Cabinetului situată în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 39A, jud. Iaşi, fie prin e-mail la adresa: [email protected], acordul dumneavoastră asupra prelucrării datelor cu caracter personal de către Cabinetul individual de avocatură Gianina Vera Poroșnicu, date absolut necesare pentru desfăşurarea activităţii profesionale a Cabinetului.

 

Cu prețuire și mulțumiri pentru încrederea acordată,

Av. Gianina Vera Poroșnicu

Vezi și   Politica cookie-urilor