Roxana Lupu-Nicolăiţă

  • Pozitie : Avocat
  • Specializare : Drept international
  • E-mail : contact@porosnicugianina.ro
  • Telefon : 0763111111

EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ

• Data (de la – până la) 1998 -2011
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „ Mihail Kogălniceanu”- Iaşi
• Tipul de activitate sau sectorul Activitate didactică
• Ocupaţia sau poziţia deţinută Asistent universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de seminar la disciplina Drept Internaţional Public
• Data (de la – până la) Din 1997 până in prezent
• Numele şi adresa angajatorului Baroul Iaşi
Cabinet avocat Lupu- Nicolăiţă Roxana
• Tipul de activitate sau sectorul Activitate avocaţială
• Ocupaţia sau poziţia deţinută Avocat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi -Acordarea de asistenţă juridică / reprezentare juridică in cauze civile
– redactare contracte
– consiliere juridică în materie civila, fiscală , de dreptul muncii a unor societăţi comerciale cu caital autohton/străin ce au ca obiect de activitate comerţ cu maşini unelte, servicii in domeniul construcţiilor civile şi industriale etc
– întocmirea actelor de infiinţare a unor societăţi comerciale, fundaţii asociaţii, modificări acte constitutive
– asistarea persoanelor juridice in relaţia cu organele de control ale inspectoratului teritorial de muncă, garda financiară etc.
• Data (de la – până la) 1999-2004
• Numele şi adresa angajatorului Fundaţia „Centrul de Mediere si Securitate Comunitară”- membră a Soros Open Network
• Tipul de activitate sau sectorul Activitate avocaţială si activitate didactică
• Ocupaţia sau poziţia deţinută Avocat –Tutore
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Acordarea de asistenţă juridică, reprezentare juridică, consiliere juridică pentru persoane fizice- victime ale violenţei domestice

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

• Data (de la – până la) 1989- 1993
• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training Liceul de Informatică „Grigore Moisil”- Iaşi
• Diploma obţinută Diploma de bacalaureat
• Data (de la – până la) 1993- 1997
• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training Facultatea de Drept , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi
• Diploma obţinută Diploma de licenţă
• Data (de la – până la) 1997-1998
• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training Universitatea „Al .I. Cuza” Iaşi- Departamentul de pregătire a personalului didactic- cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică
• Diploma obţinută Certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare de profesionalizare didactică
• Data (de la – până la) 2003-2004
• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi- Facultatea de Drept- Studii aprofundate- specializarea „Drept International public şi privat”
• Diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate
• Data (de la – până la) 2006-2007
• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training Universitatea „M. Kogălniceanu” Iaşi- Facultatea de Drept- Cursuri de master
• Diploma obţinută Diploma de master
• Data (de la – până la) 2007-2009
• Numele şi felul organizaţiei furnizoare de educaţie sau training Centrul de instruire Universitară, Postuniversitară şi Perfecţionare al Academiei de Ştiinţe- Rep Moldova
• Statut actual Doctorand- Drept Internaţional Public

LIMBA MATERNĂ Română

LIMBI STRĂINE

Engleză
• Citit Da
• Scris Da
• Vorbit Da

Franceză
• Citit Da

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE
Atestat de ajutor analist programator eliberat de Liceul de Informatică „Grigore Moisil”- Iaşi

CARNET DE CONDUCERE Categoria B